New Order לעמדות שקילה

תוכנה לעמדת שקילה ממוחשבת בחיבור ישיר למשקל ולמדפסת מדבקות,

יצירת מחלקות ופריטים בעומק בלתי מוגבל,

תמיכה מלאה בממשק מגע,

הפקת מדבקה הכוללת:

* שם המוצר
* מחיר לק"ג
* תאריך שקילה
* תאריך פג תוקף
* ברקוד המכיל את פרטי השקילה

תוכנה אמינה ועמידה לעבודה בתנאי לחץ.
(מוצר מקביל לקונקורד של בולט)

קטגוריה:

מה לחפש?

+