New Order למעבדות סלולר ומחשבים

NewOrder Cellular

תוכנה יחודית לניהול מעבדות תיקון.

התוכנה מבוססת WEB ומאפשרת גישה מכל מחשב,

בכל מקום,באמצעות שם משתמש וסיסמה בהתחברות למסד נתונים מוקצה.

התוכנה כוללת פאנל לניהול מכשירים ומציגה את כל האירועים מרגע קליטת המכשיר במעבדה ועד למסירתו ללקוח:

פרטי לקוח, פרטי תקלה, פעולות טכנאי, עלות תיקון, הדפסת טפסי תיקון, הדפסת מדבקות שירות למעבדה ישירות מהתוכנה,

סטטוס מכשיר בכל רגע נתון – ממתין / תוקן / נמסר למעבדה חיצונית / נמסר ללקוח.

בנוסף, פונקציית "סוכן מכירות" המספקת אפשרויות מגוונות לניהול הזמנת מוצרים, אישור הזמנה וסטטוס ההזמנה במחסן.

קטגוריה:

מה לחפש?

+