NewOrder

ספקי אחריות למכשירי סלולר

  1. תכונה זאת מאפשרת הצמדת ספק אחריות למספר IMEI או סידורי את ספק האחריות שלו ולהנות מיתרונות רבים 

אין צורך להקים את המוצר כמה פעמים לדוגמה : "אייפון 12 יבואן רישמי "

 

עבור הלקוח מודפסת בחשבונית פרטי ספק האחריות ומשך תקופת האחריות 

 

 

 

 

  1.